• Projektavimo kokybės kontrolė;
  • Defektų identifikavimas ir prevencijos taikymas;
  • Projektinių sprendinių, jų pakeitimų vertinimas ir rekomendacijos;
  • Statybos darbų kokybės kontrolė ir vertinimas.

Statinių statybos techninė priežiūra – tai itin svarbi techninės veiklos sritis, nuo kurios didžiąja dalimi priklauso statinio kokybė, jo eksploatacinis laikas, saugumas ir kiti itin svarbūs rodikliai. Mūsų komanda vykdo projektavimo kokybės kontrolę, vertina projektinius sprendinius, kontroliuoja statinio statybas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties bei įstatymų reikalavimus.

Statybos techninei priežiūrai pasitelkiame visą grupę efektyvių kokybės kontrolės įrankių, kuriais valdome ir stebime statybos procesą, šaliname trikdžius, eliminuojame atsiradusias neatitiktis bei užtikriname kokybišką galutinį rezultatą.